Tìm nội dung trên Blog

Nhà đẹp mà không dùng Smart Home là có lỗi!

 

Monday, February 27, 2023

7 Bước để lập và quản lý tiến độ dự án hiệu quả với Ms Project

ĐTC - 7 Bước để lập và quản lý tiến độ dự án hiệu quả với Ms Project

Bước 1: Lập kế hoạch dự án

 • Tạo một dự án mới trong MS Project và xác định các thông tin chính như tên dự án, ngày bắt đầu, kết thúc, người quản lý dự án và các thành viên của nhóm.
 • Xác định tất cả các nhiệm vụ cần thực hiện để hoàn thành dự án, các phần tử WBS và phân bổ tài nguyên cho từng nhiệm vụ.
 • Xác định mối quan hệ giữa các nhiệm vụ và tạo lịch trình dự án.

Bước 2: Theo dõi và cập nhật tiến độ

 • Sử dụng MS Project để theo dõi tiến độ thực hiện của các nhiệm vụ.
 • Cập nhật thông tin về tiến độ thực hiện và thời gian còn lại cho mỗi nhiệm vụ để biết được tổng thời gian còn lại của dự án.
 • Cập nhật thông tin về tài nguyên sử dụng để đảm bảo rằng nhóm có đủ tài nguyên để hoàn thành các nhiệm vụ.

Bước 3: Giám sát và quản lý tiến độ

Sử dụng bảng điều khiển tiến độ để giám sát tiến độ thực hiện của dự án.
Sử dụng báo cáo và biểu đồ để theo dõi tiến độ dự án và đánh giá các rủi ro và khó khăn trong quá trình thực hiện dự án.
Sử dụng MS Project để phân bổ tài nguyên và tái phân bổ tài nguyên để đảm bảo rằng nhóm có đủ tài nguyên để hoàn thành các nhiệm vụ.

Bước 4: Đánh giá và đánh giá lại tiến độ

 • Đánh giá tiến độ thực hiện của dự án và so sánh với tiến độ kế hoạch ban đầu.
 • Đánh giá các rủi ro và khó khăn trong quá trình thực hiện dự án và đưa ra các giải pháp để giải quyết vấn đề.
 • Đánh giá lại lịch trình và phân bổ tài nguyên để đảm bảo rằng dự án có thể hoàn thành đúng thời gian và đạt được mục tiêu ban đầu.

Bước 5: Tối ưu hóa tiến độ dự án

 • Sử dụng tính năng "What-If Analysis" trong MS Project để xác định các tình huống khác nhau và đưa ra các phương án tối ưu để giảm thiểu thời gian hoàn thành dự án.
 • Tìm kiếm các cách để cải thiện hiệu suất của nhóm và đảm bảo rằng các nhiệm vụ được thực hiện đúng hạn và đạt chất lượng tốt nhất.

Bước 6: Báo cáo tiến độ dự án

 • Sử dụng tính năng báo cáo của MS Project để tạo các báo cáo tiến độ dự án và thông tin liên quan cho các bên liên quan trong dự án.
 • Cập nhật và chia sẻ các báo cáo tiến độ dự án định kỳ với các thành viên của nhóm và các bên liên quan khác để đảm bảo rằng dự án được thực hiện đúng hạn và đạt được mục tiêu ban đầu.

Bước 7: Điều chỉnh tiến độ dự án

 • Điều chỉnh tiến độ dự án khi cần thiết để đảm bảo rằng dự án hoàn thành đúng thời gian và đạt được mục tiêu ban đầu.
 • Sử dụng MS Project để thực hiện điều chỉnh tiến độ dự án bằng cách thay đổi lịch trình hoặc phân bổ tài nguyên để đáp ứng các yêu cầu mới và đảm bảo rằng dự án vẫn đạt được hiệu quả tối đa.

Với các bước trên, bạn có thể lập và quản lý tiến độ dự án hiệu quả với MS Project. Tuy nhiên, để thực hiện các bước này hiệu quả, bạn cần có kiến thức và kinh nghiệm về quản lý dự án, sử dụng phần mềm MS Project và các công cụ khác để quản lý dự án.

Tham khảo khóa học Lập và quản lý tiến độ dự án với Ms Pro 

0 nhận xét:

Post a Comment

Gửi câu hỏi cho ĐTC

Name

Email *

Message *

Click để Tham gia & Khám phá