Sách hay chọn lọc

100+ Cuốn sách hay các lĩnh vực sẽ được ĐTC cập nhật tại đây


SÁCH QUẢN LÝ DỰ ÁN

Link download: http://bit.ly/2D75x0O

SÁCH KINH DOANH

Link download: http://bit.ly/2qC88x6

SÁCH PHONG THỦY

Link download: http://bit.ly/2CJ8MKM

SÁCH CHỨNG KHOÁN

Link download: sach-chung-khoan

Note: 
Danh sách các loại sách vẫn tiếp tục được Update, trong các link trên tài liệu cũng thường xuyên được update. Do đó hãy lưu link bài viết này để thỉnh thoảng quay lại vào kéo tài liệu về dùng.

Những tài liệu này đều được sưu tầm từ nguồn Internet, nếu bạn share hãy ghi chú là lấy từ nguồn internet nhé.

0 nhận xét:

Post a Comment