Tìm nội dung trên Blog

HỌC MS PROJECT ONLINE "MỌI LÚC - MỌI NƠI"Thursday, February 25, 2021

5 Bí quyết tạo dựng thương hiệu cá nhân

 ĐTC - 5 Bí quyết tạo dựng thương hiệu cá nhân

Thương hiệu cá nhân là gì? 
Tại sao cần thương hiệu cá nhân?
Tại sao rất nhiều người giỏi nhưng lại không ai biết tới? 

5 Bí quyết chia sẻ trong video này sẽ chia sẻ với bạn 1 vài ý tưởng để bạn có thể tạo dựng thương hiệu cá nhân tốt hơn mỗi ngày. Để từ đó bạn có thể tạo ra nhiều giá trị hơn cho cá nhân và cộng đồng. 

Link đặt sách: Tạo dựng thương hiệu cá nhân (tại đây https://shorten.asia/UWuK45Ws​)


Tham gia cộng đồng MKT để chia sẻ giá trị và tạo dựng thương hiệu cá nhân của bạn:


Saturday, December 26, 2020

Hệ thống văn bản pháp quy mới nhất cho dân xây dựng

ĐTC - Hệ thống văn bản pháp quy mới nhất cho dân xây dựng

"ÁP DỤNG CHO NĂM 2020 & 2021..."


DOWNLOAD FULL  TẠI ĐÂY

01. Luật Xây dựng năm 2014 (đang có hiệu lực).

02. Luật Xây dựng sửa đổi 2020 (đang có hiệu lực).

03. Nghị định 113/2020/NĐ-CP về hướng dẫn Điểm đ Khoản 3 Điều 3 Luật Xây dựng sửa đổi về công tác thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và miễn giấy phép xây dựng (Có hiệu lực đến 31/12/2020).

04. Nghị định 72/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2010/NĐ-CP về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định 44/2015/NĐ-CP hướng dẫn về quy hoạch xây dựng (đang có hiệu lực).

05. Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (đang có hiệu lực).

06. Thông tư 02/2020/TT-BXD sửa đổi 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng (đang có hiệu lực).

07. Thông tư 10/2020/TT-BTC quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước (đang có hiệu lực)..

08. Thông tư 15/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng (đang có hiệu lực).

09. Thông tư 16/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng (đang có hiệu lực).

10. Thông tư 09/2019/TT-BXD hướng dẫn về xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng (đang có hiệu lực)..

11. Thông tư 14/2019/TT-BXD về hướng dẫn xác định và quản lý chỉ số giá xây dựng (đang có hiệu lực).

12. Thông tư 17/2019/TT-BXD về hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình (đang có hiệu lực).

13. Thông tư 18/2019/TT-BXD về hướng dẫn quy đổi vốn đầu tư xây dựng (đang có hiệu lực).

14. Thông tư 11/2019/TT-BXD về hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng (đang có hiệu lực).

15. Thông tư 13/2019/TT-BXD quy định về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình xây dựng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (đang có hiệu lực).

16. Thông tư 10/2019/TT-BXD về định mức xây dựng (đang có hiệu lực).

17. Thông tư 12/2019/TT-BXD về hướng dẫn xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng (đang có hiệu lực).

18. Nghị định 100/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng (đang có hiệu lực).

19. Nghị định 53/2017/NĐ-CP quy định các giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng (đang có hiệu lực).

20. Nghị định 42/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng (đang có hiệu lực).

21. Thông tư 15/2016/TT-BXD hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng (đang có hiệu lực)..

22. Nghị định 119/2015/NĐ-CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng (đang có hiệu lực)..

23. Thông tư 329/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/2015/NĐ-CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng (đang có hiệu lực).

24. Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng (đang có hiệu lực).

25. Thông tư 04/2017/TT-BXD quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình (đang có hiệu lực).

26. Thông tư 03/2019/TT-BXD sửa đổi Thông tư 04/2017/TT-BXD quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình (đang có hiệu lực).

27. Thông tư 08/2018/TT-BXD hướng dẫn nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam (đang có hiệu lực).

28. Thông tư 02/2019/TT-BXD hướng dẫn chi tiết về chế độ báo cáo định kỳ; sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều của Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng (đang có hiệu lực).

29. Thông tư 209/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở (đang có hiệu lực).

30. Thông tư 210/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng (đang có hiệu lực).

31. Thông tư 172/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng (đang có hiệu lực).

32. Thông tư 24/2016/TT-BXD sửa đổi thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng (đang có hiệu lực).

33. Thông tư 18/2016/TT-BXD hướng dẫn về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình (đang có hiệu lực).

34. Thông tư 14/2016/TT-BXD hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam (đang có hiệu lực).

35. Thông tư 16/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Nghị định 59/2015/NĐ-CP về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng (đang có hiệu lực).

36. Thông tư 13/2016/TT-BXD hướng dẫn về thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng (đang có hiệu lực).

37. Nghị định 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (đang có hiệu lực).

38. Thông tư 04/2019/TT-BXD sửa đổi Thông tư 26/2016/TT-BXD hướng dẫn về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (đang có hiệu lực).

39. Thông tư 03/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng (đang có hiệu lực).

40. Thông tư 26/2016/TT-BXD quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (đang có hiệu lực).

41. Thông tư 08/2019/TT-BXD quy định về giám sát, quản lý chất lượng công trình được đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư (đang có hiệu lực).

42. Thông tư 03/2016/TT-BXD Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng (đang có hiệu lực).

43. Thông tư 07/2019/TT-BXD sửa đổi Thông tư 03/2016/TT-BXD quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng (đang có hiệu lực).

44. Thông tư 04/2016/TT-BXD Quy định Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng (đang có hiệu lực).

45. Thông tư 05/2015/TT-BXD quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ (đang có hiệu lực).

46. Nghị định 44/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng (đang có hiệu lực).

47. Thông tư 20/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị (đang có hiệu lực).

48. Thông tư 02/2017/TT-BXD hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn (đang có hiệu lực).

49. Thông tư 171/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp phép quy hoạch (đang có hiệu lực).

50. Thông tư 12/2016/TT-BXD quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù (đang có hiệu lực).

51. Thông tư 10/2016/TT-BXD quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng (đang có hiệu lực).

52. Nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng (đang có hiệu lực).

53. Thông tư 30/2016/TT-BXD hướng dẫn hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình (đang có hiệu lực).

54. Thông tư 07/2016/TT-BXD hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng (đang có hiệu lực).

55. Thông tư 08/2016/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng (đang có hiệu lực).

56. Thông tư 09/2016/TT-BXD hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình (đang có hiệu lực).

57. Thông tư 06/2013/TT-BXD hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị (đang có hiệu lực)..

58. Thông tư 16/2013/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 06/2013/TT-BXD hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị (đang có hiệu lực).

59. Nghị định 139/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở (đang có hiệu lực).

60. Nghị định 21/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 139/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở (đang có hiệu lực).

61. Thông tư 03/2018/TT-BXD quy định chi tiết một số điều Nghị định 139/2017/NĐ-CP (đang có hiệu lực).

62. Nghị định 06/2021/NĐ-CP hướng dẫn về quản lý chất lượng, thi công xây dựng, và bảo trì công trình xây dựng (đang có hiệu lực).

63. Nghị định 10/2021/NĐ-CP hướng dẫn về quản lý quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (đang có hiệu lực).
Bên trên là toàn bộ Văn bản pháp quy hiện hành hoặc sắp có hiệu lực thi hành mà anh em xây dựng cần biết.

 UPDATE FULL  TẠI ĐÂY

Đừng quên LIKE, SHARE nếu post này hữu ích cho bạn và đồng nghiệp.

Nguồn: TVPL

Keywords tìm kiếm:
- văn bản pháp quy mới nhất
- văn bản xây dựng 2021
- luật xây dựng hiện hành 2021
- văn bản xây dựng mới nhất
- thông tư nghị định xây dựng mới nhất
- quy định về dự án đầu tư
- quy định về quản lý dự án


Monday, December 7, 2020

Tạo lịch và gán lịch cho dự án trong Ms Project

ĐTC - Tạo lịch và gán lịch cho dự án trong Ms Project / Calendar in Ms Project

Tạo và gán lịch cho dự án trong Ms Project


Video "Tạo lịch và gán lịch cho dự án trong Ms Project - Calendar in Ms Project" trong chuỗi video LÀM CHỦ MS PROJECT này của Đàm Tài Cap sẽ chia sẻ với bạn cách để bạn có thể tạo và gán lịch cho dự án từng bước một cách đơn giản và chính xác. Việc tạo và gán lịch trong Ms Project là việc làm mà khá nhiều bạn không thực hiện được hoặc thực hiện không chính xác dẫn tới hiện thị thông tin dự án không chính xác. Hãy dành 9 phút để xem hết video hướng dẫn này nhé.
Chọn chế độ HD để xem video chất lượng hơn

Tuesday, November 10, 2020

Tạo công việc định kỳ trong Ms Project

 ĐTC -  Tạo công việc định kỳ trong Ms Project

Công việc định kỳ là những công việc thường xuyên lặp đi lặp lại, ví dụ như 1 buổi họp giao ban thứ hai hàng tuần. Công việc định kỳ có thể xảy ra hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng hay hàng năm. Có thể xác định khoảng thời gian thực hiện đối với mỗi lần công việc xuất hiện hay thời gian nào nó sẽ xảy ra.
Tạo công việc định kỳ trong Ms Project
Công việc định kỳ trong Ms Project

Để tạo ra các công việc định kỳ trong Ms Project rất đơn giản, bạn chỉ cần làm theo một số bước đơn giản sau:
Bước 1: Click vào vị trí muốn tạo công việc định kỳ trong Task name, và click chọn như hình minh họa sau:
Tạo công việc định kỳ trong Ms Project 1
Chèn công việc định kỳ - recuring task


Bước 2: Hộp thoại Recurring Task Information bật lên
Tạo công việc định kỳ trong Ms Project 2
Thêm thông tin cho công việc định kỳ

- Task name: Nhập vào nội dung công việc định kỳ (lặp lại)
- Duration: thời gian công việc định kỳ
- Recurrence: chọn kiểu lặp lại cho công việc định kỳ và tần suất xảy ra với Recur every
- Range of recurrence: Chọn khoảng thời gian công việc định kỳ  diễn ra. Có 2 cách chọn
  • Start & End after: Chọn ngày bắt đầu và số vòng lặp lại
  • Start & End by: Chọn ngày bắt đầu và thời điểm kết thúc
 - Calendar: Chọn loại lịch áp dụng cho công việc định kỳ này (thông thường trùng lịch dự án)

Sau cùng chọn OK để có được kết quả công việc định kỳ (lặp lại) như  mong muốn.

Chúc bạn thành công!

Nếu bài chia sẻ này hữu ích với bạn, hãy like share hay để lại 1 lời bình luận cho ĐTC bên dưới nhé bạn hữu.


Key word:
- recurring task
- công việc định kỳ trong ms project
- công việc lặp lại trong ms project

Friday, October 30, 2020

Bí quyết để thành công với nghề xây dựng

ĐTC - Bí quyết để thành công với nghề xây dựng

Bí quyết để thành công với nghề xây dựng


Dưới đây là những chia sẻ vô cùng tâm huyết của một thành viên trên 1 diễn đàn về Xây dựng, lời khuyên vô giá cho các kỹ sư xây dựng tương lai với mong muốn bạn sẽ tìm thấy một vài điều có ích cho công việc của chính bạn sau này, bạn sẽ có thêm góc nhìn mới về nghề xây dựng sau khi đọc những chia sẻ này:

1. Phải biết đọc bản vẽ, lập dự toán, lập hồ sơ thầu
Bí quyết để thành công với nghề xây dựng 1

Cái này thì giống như làm bác sĩ phải biết dùng tai nghe, làm nông dân phải biết dùng cày cuốc vậy. Chưa vững những cái này thì đừng nói đến chuyện "hành nghề" làm gì. Mà những cái này, nhà trường chẳng dạy nhiều, nên phải tìm hiểu thêm bên ngoài nhiều vào. Cái này thực là yêu cầu sống còn đối với người làm nghề xây dựng. Tôi đã từng gặp những bạn sinh viên có bảng điểm khá đẹp, nhưng loay hoay mãi với bộ hồ sơ thầu, không biết làm thế nào cho phải. Những tình huống như vậy, thật ko biết nên cười hay nên khóc nữa.

2. Phải biết kỹ năng tin học cơ bản 
Sử dụng tốt các phần mềm, xử lý tốt các sự cố thường gặp của máy tính - máy in photo, sử dụng tốt tin học văn phòng (word, excel, project, autocad...). Sẽ có đôi lúc, bạn chẳng ở công ty mà nhờ được bộ phận văn phòng hay bộ phận IT giúp đỡ đâu. Nhất là những bạn thường xuyên đi công trình thì việc kiêm nhiệm đa năng như vậy càng nhiều, càng phải rành rẽ. Hay bạn vừa biết lập biết pháp thi công (autocad) vừa biết lập tiến độ (ms project) lại vừa biết làm hồ sơ chất lượng, thanh quyết toán (ms excel), lại vừa có thể làm báo cáo, tờ trình (ms word)

3. Phải biết tập trung cao độ trong công việc 
Bí quyết để thành công với nghề xây dựng 2

Tôi thường đòi hỏi ở nhân viên tốc độ. Và không bao giờ chấp nhận kiểu làm việc cưỡi ngựa xem hoa. Có thể với tốc độ đó, anh sẽ có sai sót. Không sao, sai sẽ sửa. Nhưng không ai sửa nổi thái độ làm việc nửa vời, vừa làm vừa chơi được. Và tôi nghĩ ông sếp nào cũng vậy thôi, thích nhân viên làm 2 tiếng chơi 2 tiếng hơn là vừa làm vừa chơi trong 4 tiếng. Bạn cứ luyện sự tập trung và tốc độ đi, điều này sẽ giúp cho bạn rất nhiều.

4. Phải biết nhậu
Bí quyết để thành công với nghề xây dựng 3

Phải biết. Biết nhậu nghĩa là phải uống được, phải biết được điểm dừng, phải kiểm soát được bản thân. Hầu hết các chữ ký được thực hiện trên bàn nhậu, nên chỉ cần anh thể hiện sai phong độ thôi là đã có thể kéo theo những sai lầm đáng tiếc rồi. Nếu anh không biết nhậu, chẳng ai phạt được anh, chẳng ai bắt được anh, nhưng chắc chắn anh sẽ gặp khó khăn hơn những người biết cầm ly "1,2,3 Dzô" một cách vui vẻ! Vì cái này mà tôi đã phải trả giá khá đắt, phải sử dụng men hỗ trợ tiêu hoá trong một thời gian dài.

5. Phải có sức khoẻ
Với những người đi công trình thì không nói làm gì rồi nhé. Thường xuyên sống trong môi trường thiếu thốn, thậm chí là nguy hiểm, nên sức khoẻ không đảm bảo thì chỉ có nước về nhà an dưỡng thôi. Nhưng những anh ít phải chạy đây chạy đó cũng phải chuẩn bị tinh thần cho những đợt cao điểm, có thể làm liên tục mấy ngày liền không ngủ, ăn bánh mì uống nước lọc trừ bữa. Bản thân tôi, giai đoạn cao điểm, đã từng kéo dài tình trạng ngủ 2 tiếng 1 ngày hàng tháng trời. Kiểu thư sinh mềm yếu, khó mà chịu được.
Bạn có thể tham gia cộng đồng chạy bộ của Nâng tầm kỹ sư Việt trên app Strava: Tại đây

6. Phải chịu được nhiệt
Một phần như lý do thứ 4. Một phần nữa là phải chịu được những tình huống phát sinh khác: công trình gặp sự cố, bản vẽ và hiện trạng không giống nhau, sự chồng chéo công việc giữa các bộ phận. Chịu nhiệt trong công việc không bằng một phần so với chịu nhiệt từ những tác động ngoài. Anh mà không tỉnh, không vững sẽ bị tẩu hoả nhập ma, sẽ tự đưa mình vào một mớ bòng bong ngay.

7. Phải biết chửi
Nói một cách nghiêm túc đấy. Chửi làm sao cho nó sợ, nó phục mà nó ko thù dai. Chửi sao cho nó phải nghe mình mà không ấm ức. Chửi sao cho sau khi chửi vẫn kéo nhau đi nhậu được. Chửi sao cho nó chửi lại mình mà 2 thằng ko ghét nhau. Cả một nghệ thuật đấy. Phải biết tung hứng, biết mềm cứng đúng lúc, phải biết tạo kịch bản win- win vào phút cuối. Ấy mới là biết chửi. Với dân suốt ngày bê tông sỏi đá bản vẽ này không có dùng từ ngon ngọt dịu dàng được, phải đao búa mới chịu, mới khoái (nhưng tôi cũng chưa được đến trình độ này, cũng đang tập chửi để lên level).

8. Phải biết quan hệ
Ngành nào cũng cần, nhưng xây dựng thì đặc biệt cần. Anh sẽ không bao giờ tồn tại nổi nếu anh không có bạn bè, không có đồng nghiệp. Anh phải biết làm việc nhóm. Anh phải biết ngẩng đầu lên để học hỏi các bậc tiền bối. Anh phải cúi xuống để giúp đỡ đàn em. Anh phải biết bắt tay với các đồng nghiệp, đối tác để mở mang tầm hiểu biết. Cái nghề mà khó nhận định ai giỏi hơn ai này, anh biết càng nhiều thì công việc của anh càng được hỗ trợ nhiều. Nếu anh có cơ hội được tham gia một dự án từ lúc mới bắt đầu nhen nhóm đến khi kết thúc, anh sẽ hiểu tầm quan trọng của các "cánh tay phụ" của mình. Cũng là một may mắn khi tôi có những bậc tiền bối luôn sẵn sàng chỉ bảo, có những người bạn đồng nghiệp luôn sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ. Có lẽ đây là điều quý nhất tôi có được trong sự nghiệp của mình.
Tham gia cộng đồng MKT để học hỏi, chia sẻ kiến thức và kết nối tại: https://www.facebook.com/groups/quanlyduanvietnam

9. Phải biết tự nghiên cứu
Cứ mỗi ngày không tìm hiểu, là một ngày mình bị tụt so với xu thế. Chưa nói gì xa xôi, riêng cái khoản cập nhật các thông tư, quy định mới của nhà nước về ngành cũng đã khiến anh hoạt động não bộ gần như hàng ngày rồi. Các công nghệ xây dựng mới, các phần mềm ứng dụng mới, các xu hướng mới... Chỉ cần một cái không biết, cũng có thể dẫn đến nguy cơ khi ngồi nói chuyện mà mình như đứa trên sao Hoả xuống, vì người ta nói đông nói tây mà mình chẳng hiểu gì sất.

10. Phải biết chém gió
Lại nói về nói đông nói tây. Anh biết, nhưng anh không biết cách nói, không biết cách dẫn dắt diễn đạt thì cũng hỏng. Cùng một vấn đề, nhưng cách nói khác nhau sẽ đưa đến những kết quả khác nhau.
Cùng một vấn đề, cùng một cách giải quyết, nhưng đôi khi chủ đầu tư lại gật gù tán thưởng với anh A mà khăng khăng không chấp nhận anh B, ấy là vì “ cái miệng có gió” của anh A mạnh hơn anh B. Cái này phải luyện nhiều, thuyết trình nhiều, trình bày nhiều, phản biện nhiều, và như trên đã nói, đôi khi phải chửi nhiều.

11. Phải biết đặt mình vào vị trí người khác
Cái này là điều cần thiết để có thể đưa ra được yếu tố Win- win. Đôi khi cũng phải đứng phơi nắng phơi sương, cầm cái bay để hiểu cái cực của công nhân.
Đôi khi cũng phải “ nghe chửi” từ chủ đầu tư để biết các sếp của mình áp lực thế nào.
Đôi khi cũng phải chịu nghèo chịu khổ để biết cảm giác của cả đội khi bị chậm thanh toán.
Và đôi khi cũng đặt mình vào trường hợp người khác để biết người ta sai sót chỗ nào mà chấn chỉnh – biết người biết ta (cái này thì hơi phũ phàng).
Nói chung, khi mình biết đặt mình vào vị trí người khác, mình sẽ hiểu hơn, sẽ biết thông cảm hơn, từ đó sẽ win- win một cách đơn giản mà vui vẻ hơn. Nguyên tắc này luôn đúng, trong mọi trường hợp.

12. Phải biết chơi thể thao
Bí quyết để thành công với nghề xây dựng 4

Không chỉ để rèn luyện thân thể, mà đây còn là một cách để xả xì trét, hơn nữa còn làn một kênh để kết nối với nhiều người. Sau một ngày bù đầu với bản vẽ hoa cả mắt, kéo nhau đi làm một trận đá bóng, một chầu tennis. Đó cũng là một cơ hội để đồng nghiệp gần gũi với nhau hơn, sếp gần với nhân viên hơn.

13. Phải biết hưởng thụ
Làm việc trong môi trường áp lực như vậy, nếu anh không biết hưởng thụ cuộc sống, anh sẽ khó có được trạng thái cân bằng. Đây cũng là vấn đề thường gặp của dân trong nghề: “ không cân bằng được công việc và cuộc sống”.
Lâu lâu tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ đúng nghĩa với gia đình, học một môn nghệ thuật nào đó( nhiếp ảnh chẳng hạn). Cuộc sống sẽ “dễ thở” hơn nhiều khi mình biết “quẳng gánh lo đi và vui sống”.

14. Phải biết chấp nhận thất bại 
Thất bại nhỏ là khi bản vẽ bị gạch te tua be bét. Thất bại vừa là khi rớt hợp đồng. Thất bại lớn là khi..( thôi cái này không nói đâu). Còn nhiều các thể loại thất bại nữa. Nhưng đã làm nghề xây dựng, anh phải biết chấp nhận điều đó.
Mỗi khi gặp thất bại, hãy nghĩ đến quy luật được- mất. Và có một bí mật nhỏ, bạn gặp thất bại càng sớm, thì bạn thành công càng sớm. Và những thất bại bạn gặp khi còn trẻ tuổi sẽ dễ vượt qua hơn là khi bạn đã nhiều năm tuổi nghề rồi mới gặp. Bắt đầu sự nghiệp riêng lúc 23 tuổi, không biết bao nhiêu lần bầm dập, bao nhiêu lần te tua từ “cõi ấy” trở về, để đến giờ tôi có cái nhìn hoàn toàn khác về những khó khăn.
Vậy nên, đừng ngại thử thách, đừng vì 1 thất bại nhỏ mà nản. Bạn đang gặp may đấy, vì bạn gặp chúng sớm hơn, sau này bạn sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

15. Phải biết đam mê
Trong cái thế giới khô khan của ngành xây dựng, nếu anh không đủ lửa để giữ đam mê với nghề, nhiều khả năng anh sẽ bị out, hoặc là tự out.
Nhiều người sau một thời gian theo đuổi đã rẽ sang nghề khác là vậy. Áp lực, vất vả, bị nhiều yếu tố chi phối là đây. Nên nếu như anh cứ mãi sống xoàng xoàng, cứ mãi dật dờ, thì không sớm thì muộn anh sẽ cảm thấy như mình đã chọn nhầm nghề!

16. Phải biết cọ xát thực tế
Bí quyết để thành công với nghề xây dựng 5

Với nghề này, tấm bằng đẹp khi ra trường sẽ không hẳn là tấm vé hoàn hảo cho bộ hồ sơ, nếu như anh không có kinh nghiệm thực tế. Vì vậy, mới có chuyện đòi hỏi anh không những có tấm bằng mà còn phải có cả những chứng chỉ HÀNH nghề, phải chứng minh được kinh nghiệm làm việc.
Không chỉ là thực tế khi tính toán, triển khai bản vẽ, lên dự toán, lập hồ sơ thầu mà còn phải biết những công việc tưởng chừng rất đơn giản khác.
Tôi biết một trường Đại học dân lập, khoa xây dựng của trường đó có một môn học giống như thực hành nghề. Sinh viên sẽ phải cầm bay, trộn vữa, lát gạch để xây hoàn thiện một ngôi nhà nhỏ. Đây là điều mà tôi thấy không phải trường nào cũng để ý để thực hiện cho sinh viên.
Tôi cũng nhận được khá nhiều email của các bạn sinh viên mới ra trường, sẵn sàng xin vào làm không lương để học hỏi kinh nghiệm. Và tôi cũng có chơi với nhiều anh bạn, lăn xả nhiều năm trên công trường, cầm bay, trét vữa, trộn hồ... còn chuẩn và “ ra dáng” hơn cả mấy anh thợ. Tôi luôn đánh giá cao và khâm phục những tinh thần sẵn sàng làm việc như vậy.

17. Phải biết nịnh
Cái này thì dùng thường xuyên nhé. Nịnh sếp, việc gấp sếp giãn tiến độ ra một chút, gấp quá bọn em thở không có nổi. Nịnh nhân viên với thợ chịu khó tăng ca một chút, dự án này quan trọng lắm, đừng để có sơ suất gì nha.
Đặc biệt, hôm nay lên facebook thấy có anh bạn mới quen đăng xì tây tớt xin phép vợ cho anh đi “tiếp khách” nha, về muộn chút xíu đừng bỏ rơi ở ngoài cửa nha... Về vấn đề này, cùng với chuyện bằng cấp, tôi rất khoái một câu truyền miệng khá phổ biến của anh em chúng ta: “Bằng gì cũng chẳng vượt qua được bằng lòng”, hê hê. Nghe thì hơi chối tai, nhưng không phải là không có lý.

18. Phải biết tìm cơ hội trong thử thách
Trong hoàn cảnh khủng khoảng kinh tế, việc ít, nhiều người lại đâm ra lo sợ, mà ko nghĩ lạc quan rằng đây là thời điểm để mình làm những việc mình chưa làm được trước đó vì bận bịu: học thêm ngoại ngữ, “ sưu tầm” thêm những chứng chỉ hành nghề còn thiếu, học thêm nhiều khóa bồi dưỡng nghiệp vụ, nghiên cứu về một ứng dụng kỹ thuật công nghệ mới...

19. Phải biết từ chối
Bí quyết để thành công với nghề xây dựng 6

Cái này có lẽ sẽ đề cập đến một vấn đề nhạy cảm của nghề: rút ruột công trình, nhận bao thư lì xì. Biết rằng đụng tới vấn đề này dễ bị anh em ném đá lắm chứ nhưng tôi cũng xin mạn phép đề cập sơ sơ bởi bản thân tôi cũng từng tiếp xúc với một vài trường hợp điển hình.
Số là nhiều cậu nhất quyết ra trường cứ phải đi thi công cơ vì nghe đâu thấy mấy đàn anh làm 2-3 năm đã tậu được nhà thành phố rồi. Có cậu chưa chịu cưới vợ bởi lời giải thích đơn giản là “cố chờ anh 2-3 năm nữa ổn định anh kiếm tiền mua nhà cái đã”
Nếu anh không biết nói lời từ chối, thì sẽ có những thứ khác chào đón anh: là phê bình, là trách nhiệm, là danh dự, thậm chí là nhà đá. Bản lĩnh của anh đến đâu, trong những tình huống cụ thể như vậy sẽ là một phép thử rõ ràng nhất, dễ thấy nhất.
Tuy nhiên, nói vậy thôi chứ cứ đúng luật, đúng lệ, đảm bảo an toàn thì cứ linh động xíu xíu chắc chẳng sao nhở?

Trên đây là bài viết chia sẻ được sưu tầm từ internet. Nếu bạn muốn được học hỏi và chia sẻ nhiều hơn những kiến thức để thành công với nghề xây dựng thì hãy tham gia cộng đồng Tư duy, kiến thức, công cụ quản lý dự án

Thành công cho bạn!

Like, share nếu bạn thấy bài viết hữu ích.

Saturday, October 17, 2020

Top 10 công việc có nhu cầu tuyển dụng cao nhất toàn cầu

ĐTC - Top 10 công việc có nhu cầu tuyển dụng cao nhất toàn cầu

Linkedin liệt kê Quản lý dự án nằm trong top 10 công việc có nhu cầu tuyển dụng cao nhất toàn cầu.

Top 10 công việc có nhu cầu tuyển dụng cao nhất toàn cầu


Top 10 công việc có nhu cầu tuyển dụng cao nhất dựa trên dữ liệu từ Biểu đồ kinh tế của LinkedIn, bản đồ của hơn 706 triệu chuyên gia, 55 triệu công ty, 11 triệu danh sách việc làm, 36 nghìn kỹ năng và 90 nghìn trường học.

LinkedIn đã xác định những công việc có nhu cầu nhất bằng cách xem những vị trí nào có nhiều việc làm nhất.

Để đảm bảo danh sách này mang lại lợi ích cho mọi người hiện tại và trong tương lai, LinkedIn cũng xem xét 3 tiêu chí sau:
  • Tốc độ tăng trưởng của công việc trong 4 năm qua
  • Liệu các công việc có trả được mức sống tối thiểu không
  • Liệu các kỹ năng cần thiết có thể được học trực tuyến hay không
Top 10 công việc có nhu cầu tuyển dụng cao nhất toàn cầu

Josh Graff cho biết: "Tôi nghĩ rằng cái hay của những công việc này là bạn không nhất thiết phải cần giáo dục chính quy, bạn có thể phát triển các kỹ năng cần thiết trên mạng," tuy nhiên ông cũng nói thêm rằng đại học vẫn có vai trò thực sự quan trọng trong giáo dục.

Follow Đàm Tài Cap trên Linkedin TẠI ĐÂY
Tham gia cộng đồng Tư duy, kiến thức, công cụ quản lý dự án (MKT) TẠI ĐÂY

Friday, August 14, 2020

Khóa học MS Project trực tuyến OnHome có gì mới?

ĐTC - Khóa học MS Project trực tuyến OnHome có gì mới?


Chào các bạn, Tôi Đàm Tài Cap đây!

Với tư duy LUÔN LUÔN ĐỔI MỚI SÁNG TẠO, bắt đầu từ khóa học Ms Project trực tuyến OnHome 9 - tháng 7/2020 Đàm Tài Cap chính thức Áp dụng thêm nền tảng trao đổi thông tin và quản lý đội nhóm MyXteam để hỗ trợ cho khóa học chất lượng hơn bên cạnh nền tảng Zoom Meeting, Youtube Live, Facebook Group và 1 số công cụ hỗ trợ khóa học khác.

Với nền tảng MyXteam, ĐTC và các học viên có thể dễ dàng tương tác trao đổi với nhau qua mỗi bài học. Trước mỗi bài học, học viên sẽ hệ thống thông báo tự động giờ học, nhắc nhở điểm danh trước giờ học. 

Nhắc lịch học trên hệ thống MyXteam
Giảng viên gửi bài trên hệ thống và đặt nhắc lịch tham gia

Sau mỗi bài học học viên sẽ làm bài thu hoạch và tự cập nhật lên hệ thống MyXteam theo đúng phần Kế hoạch đã được tạo sẵn của giảng viên. Mục đích vừa để học viên tự ôn tập lại kiến thức, có tài liệu ôn tập lại khi cần và giảng viên dễ dàng nắm bắt được học viên tiếp thu và ghi nhận kiến thức sau mỗi buổi học như thế nào.

Theo dõi bài thu hoạch trên MyXteam của học viên
Học viên làm bài thu hoạch sau mỗi buổi học và upload lên hệ thống theo dõi

Trong quá trình học, học viên sẽ phải thực hiện một số bài tập, sau khi hoàn thiện bài tập cũng được upload lên hệ thống vào đúng mục quy định trên MyXteam để giảng viên có thể xem xét và chữa bài tập cho từng học viên hay cả lớp.

Nộp bài tập trên MyXteam
Bài tập để học viên test sau một số bài học

Tổ chưc thông tin trên hệ thống MyXteam giúp học viên dễ dàng theo dõi và trao đổi

Hy vọng trong với những thay đổi nhỏ trong mỗi 1 khóa học sẽ giúp các bạn thêm nhiều trải nghiệm, thêm nhiều giá trị hơn nữa.

Thành công cho bạn!
-----------------------------
Đăng ký tài khoản MyXteam để trải nghiệm nền tảng chuyển đổi số cho doanh nghiệp TẠI ĐÂY
Đăng ký khóa học Ms Project trực tuyến OnHome khai giảng hàng tháng TẠI ĐÂY
Xem thông tin các khóa học OnHome TẠI ĐÂY
---------------------------


Từ khóa tìm kiếm:
- khóa học Ms Project
- đào tạo Ms Project
- khóa học trực tuyến Ms Project
- khóa học Ms Project cơ bản đến chuyên sâu
- khóa học Ms Project thực chiến

HỌC MS PROJECT TRỰC TUYẾN - VÉ EARLY BIRD

 


Gửi câu hỏi cho ĐTC

Name

Email *

Message *