Tìm nội dung trên Blog

HỌC MS PROJECT ONLINE "MỌI LÚC - MỌI NƠI"Thursday, April 22, 2021

Tips giao việc cho cấp dưới

ĐTC - Tips giao việc cho cấp dưới

Tips giao việc cho cấp dưới

"Cách dùng người hiệu quả không phải ở chỗ làm mọi cách để hạn chế nhược điểm, điều quan trọng hơn chính là phải biết cách phát huy những ưu điểm của họ" - Peter Ferdinand Drucker
1. Tips 1: Đừng giao công việc, hãy yêu cầu kết quả.
Ví dụ: Đừng nói “Gửi anh báo cáo dự án”, hãy nói “Anh muốn biết tiến độ dự án, điều gì đang tốt, đang tệ, đang nhanh, đang chậm, các rủi ro”.
Chúng ta hay mong muốn kết quả nhưng lại chỉ yêu cầu người khác thực hiện hành động. Rủi ro là hành động diễn ra nhưng kết quả lại không nhận được.
Lỗi là do người giao việc.
2. Tips 2: Tạo ra sự cam kết.
Ở tips 1, tôi đã giới thiệu với các bạn yếu tố cần thiết đầu tiên là “hãy nói rõ kết quả mong muốn thay vì yêu cầu 1 hành động”.
Giờ là cách để giao việc của sếp được hoàn thành!
Chúng ta thường mong muốn nhân viên cam kết với công việc. Với nhân viên có tính cách cam kết thì điều đó không khó. Làm việc với người cam kết thật dễ chịu. Nhưng với người không có tính cách này thì sao? Có mẹo:
- Nói rõ đây là trách nhiệm cá nhân của người nhận việc, không phải 1 nhóm nào cả. Đây là việc TÔI GIAO CHO BẠN. Nếu bạn sử dụng cả nhóm của bạn để thực hiện, thì bạn vẫn là người chịu trách nhiệm duy nhất.
- Có thời hạn rõ ràng, lúc nào công việc cần hoàn thành triệt để.
- BIG TIP: theo dõi định kỳ. Điều này quan trọng nhất. Hãy đặt ra lịch trình với tần suất cố định để người nhận việc báo cáo tiến độ. Nhớ là phải đặt ra lịch trình “Định Kỳ”. Nếu công việc cần 1 tháng, hãy yêu cầu báo cáo hàng tuần vào 1 ngày nhất định. Sự Cam Kết sẽ được hình thành.
Nếu sếp giao việc không nói rõ kết quả mong muốn và thả trôi thì đảm bảo đến cuối kỳ bạn sẽ nhận được thứ không mong muốn.
Hãy nhớ: việc không hoàn thành là ... do người giao việc.

P/s: Do đó nếu Sếp có được 1 bản kế hoạch đầy đủ, chi tiết kèm thời gian, các Milestone, Deadline rõ ràng thì giao việc cho cấp dưới sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, và quan trọng là cả cấp trên và cấp dưới sẽ cùng hệ quy chiếu. Và nếu bạn là Sếp thì Công cụ MS Project sẽ giúp bạn điều này, và trong khóa học bên dưới bạn còn  được chia sẻ thêm 1 công cụ vô cùng mạnh mẽ khác nữa đó là MyXteam.

KHÓA HỌC LẬP VÀ QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ 
"SẮP KHAI GIẢNG"

Nguồn: Tự sự của sếp

Friday, April 9, 2021

Quyết định 348 của Bộ xây dựng về hướng dẫn áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM)

ĐTC - Quyết định 348 của Bộ xây dựng về hướng dẫn áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM)

Quyết định 348 của Bộ xây dựng về hướng dẫn áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM)


QUYẾT ĐỊNH 348/QĐ-BXD NĂM 2021 CÔNG BỐ HƯỚNG DẪN CHUNG ÁP DỤNG MÔ HÌNH THÔNG TIN CÔNG TRÌNH (BIM) DO BỘ XÂY DỰNG BAN HÀNH

LINK DOWNLOAD 

"Trong 5-10 năm nữa nếu không áp dụng BIM thì bạn đừng làm xây dựng nữa" - ĐTC

MỞ ĐẦU

1. LỜI GIỚI THIỆU

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

4. THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA

PHẦN 1: HƯỚNG DẪN CHUNG

1.1. ÁP DỤNG BIM TRONG QUÁ TRÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

1.2. TIẾN TRÌNH TỔNG QUÁT TRIỂN KHAI ÁP DỤNG BIM

1.3. CÁC CHỦ THỂ THAM GIA QUÁ TRÌNH ÁP DỤNG BIM TRONG DỰ ÁN

1.3.1. Chủ đầu tư và các đơn vị trực tiếp liên quan trong quá trình áp dụng BIM

1.3.2. Vai trò và trách nhiệm của một số vị trí trong việc triển khai áp dụng BIM

1.4. LỰA CHỌN NỘI DUNG ÁP DỤNG BIM

1.4.1. Nguyên tắc chung

1.4.2. Xác định mục tiêu áp dụng BIM và dự kiến Nội dung áp dụng BIM tiềm năng

1.4.3. Phân tích và lựa chọn nội dung áp dụng BIM

PHẦN 2: CHUẨN BỊ ÁP DỤNG BIM

2.1. TIẾN TRÌNH CHUẨN BỊ ÁP DỤNG BIM

2.2. HỒ SƠ MỜI THẦU/ HỒ SƠ YÊU CẦU

2.2.1. Hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn, gói thầu xây lắp có áp dụng BIM

2.2.2. Tiêu chuẩn đánh giá nội dung về BIM trong HSDT/HSĐX

2.2.3. Điều kiện hợp đồng

2.2.4. Yêu cầu về thông tin trao đổi (EIR)

2.2.5. Kế hoạch thực hiện BIM sơ bộ (Pre-BEP)

2.3. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN BIM (BEP)

PHẦN 3: THỰC HIỆN ÁP DỤNG BIM

3.1. TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN ÁP DỤNG

3.2. MÔI TRƯỜNG DỮ LIỆU CHUNG

3.2.1. Khái niệm chung về Môi trường dữ liệu chung

3.2.2. Phân loại CDE

3.2.3. Các khu vực dữ liệu

3.2.4. Một số mã quy ước hỗ trợ quản lý thông tin

3.2.5. An toàn thông tin và bảo mật

3.2.6. Một số đơn vị cung cấp giải pháp CDE thông dụng hiện nay

3.3. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ THỰC HIỆN CHO NHÓM DỰ ÁN

3.4. TẠO LẬP MÔ HÌNH THÔNG TIN CÔNG TRÌNH (BIM)

3.4.1. Yêu cầu chung trong việc mô hình hoá đối tượng

3.4.2. Định dạng trao đổi dữ liệu

3.4.3. Đơn vị và hệ thống toạ độ

3.4.4. Quy tắc đặt tên

3.4.5. Phân chia mô hình

3.4.6. Phân loại bộ phận

3.4.7. Mức độ phát triển thông tin (LOD)

3.4.8. Kiểm tra và đảm bảo chất lượng kỹ thuật mô hình

3.5. KIỂM TRA VÀ NGHIỆM THU MÔ HÌNH CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

3.6. LƯU TRỮ MÔ HÌNH THÔNG TIN CÔNG TRÌNH (BIM) VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

3.6.1. Lưu trữ mô hình thông tin công trình (BIM)

3.6.2. Đánh giá kết quả

PHỤ LỤC 01: NỘI DUNG ÁP DUNG BIM

PHỤ LỤC 02: MỘT SỐ NỘI DUNG BỔ SUNG TRONG HSMT/ HSYC

PHỤ LỤC 03: KẾ HOẠCH THỰC HIỆN BIM

PHỤ LỤC 04: MỨC ĐỘ PHÁT TRIỂN THÔNG TIN

4.1. CÁC MỨC ĐỘ PHÁT TRIỂN

4.1.1. Mức độ phát triển thông tin 100 (LOD 100)

4.1.2. Mức độ phát triển thông tin 200 (LOD 200)

4.1.3. Mức độ phát triển thông tin 300 (LOD 300)

4.1.4. Mức độ phát triển thông tin 350 (LOD 350)

4.1.5. Mức độ phát triển thông tin 400 (LOD 400)

4.2. TỔ CHỨC THÔNG TIN CỦA LOD

4.2.1. Phương pháp triển khai

4.2.2. Thiết lập yêu cầu đặc tính kỹ thuật của LOD

LINK DOWNLOAD 

Thursday, April 8, 2021

30 Website về BIM bạn nên biết

ĐTC - 30 Website về BIM bạn nên biết

30 Website về BIM bạn nên biết


BIM và những công cụ hỗ trợ đã càng ngày càng trở lên phổ biến hơn trong cộng đồng xây dựng. Khi mà Bộ xây dựng cũng ngày càng chỉ đạo quyết liệt hơn về BIM.

Trong bài viết này ĐTC xin chia sẻ tới bạn 30 Website về BIM bạn nên biết để học hỏi, nghiên cứu, trao đổi về những nội dung mà mình quan tâm, cần nghiên cứu phát triển.

Blogs
BIM 360 Blog: Blog chính thức của Autodesk, giúp bạn cập nhật những tin tức về các chức năng mới của Autodesk BIM 360, thủ thuật từ chuyên gia, và các tài nguyên nội bộ.

Shoegnome: Dành cho người mới bắt đầu, website của Jared Bank hướng đến việc trình bày những tiến bộ mới nhất trong ngành công nghiệp xây dựng, và cho phép tiếp cận những thông tin đằng sau công nghệ BIM. Trang web cũng có nhiều bài viết và video hướng dẫn trên Youtube.

AEC DevBlog: AEC Devblog là một nguồn tài nguyên tốt cho những người quản lý và nhà phát triển sử dụng Revit, Navisworks, và các phần mềm Autodesk AEC (Architecture, Engineering, and Construction) khác. Blog được điều hành bởi nhóm Autodesk’s Developer Technical Services (DevTech).

Beyond Design : hướng đến việc trình bày những tiến bộ mới nhất trong ngành công nghiệp xây dựng, và cho phép tiếp cận những thông tin đằng sau công nghệ BIM từ năm 2009. Được viết bởi nhóm phát triển Navisworks của Autodesk và có rất nhiều mẹo và thủ thuật, cách sử dụng tốt nhất, và kiến thức nội bộ để tận dụng tốt nhất các phần mềm và việc quản lý BIM.

BIM Fix Blog : Cộng đồng BIM của Australia có thể lấy những cập nhật về BIM mới nhất qua blog này. BIM Fix Blog có thể chỉ cập nhật một lần một tháng, nhưng những bài viết của họ đều là những thủ thuật và mẹo sử dụng BIM rất hữu ích, mọi bài viết đều rất đáng đọc.

Revit Add-ons : Blog của Tim Grimm chuyên về các add-on và plugin cho Revit, đa số chúng đều miễn phí.

The Revit Kid: Blog rất hay về các mẹo và hướng dẫn ! Đưa ra một sự kết hợp video và văn bản hướng dẫn cho người mới và cả những cựu chiến binh dày dạn kinh nghiệm. Nó cũng có rất nhiều trang về nội dung liên quan, và các tư liệu bổ sung như bản tin, ebook và video (trả phí).

Bond-Bryan BIM Blog: Trang web về BIM của Bond Bryan‘s Rob Jackson chia sẻ các câu chuyện thư giãn nhẹ nhàng về nghề nghiệp. Họ cũng chia sẻ các hướng dẫn ban đầu về BIM, các mẹo và thủ thuật, và giới thiệu các hội nghị & giải thưởng chuyên ngành liên quan.

HOK BIM Solutions : HOK là một trong những người đi đầu về BIM. David Light @davewlight chuyên về BIM ở London và cũng là một người hay xuất trong các sự kiện BIM.

Revit Mọi thứ về công nghệ, bởi David Light 

The Case for BIMCasey Rutland là một kiến trúc sư và là Phó giám đốc của Arup Associates, chuyên thiết kế, cung cấp và quản lý các dự án BIM.

Construction Code :viết bởi Stephen Hamil, người chia sẻ các lời khuyên về BIM cũng như về cuộc sống chuyên môn của anh ấy.

Epic BIM  : nhiều tác giả với chung một triết lý là Keep It Simple Stupid (tạm dịch “Giữ cho nó đơn giản một cách ngu ngốc”)!

Thư viện đối tượng BIM miễn phí
ARCAT Về các tài nguyên CAD và BIM, ARCAT chính là nơi có mọi thứ bạn cần. Hệ thống không cần đăng ký và miễn phí của họ có mọi thứ từ bê tông tới hệ kiểm soát chất thải.

Autodesk Seek :Một thư viện lớn các đối tượng chuyên dụng, đa ngành nghề của Autodesk. Người dùng có thể nhanh chóng tìm thấy các chi tiết sản phẩm cho hơn 66000 sản phẩm xây dựng thương mại và dân dụng.

The National BIM Library The National Bim Library chia sẻ một bộ sưu tập các BIM component chung miễn phí mà tương thích với đa số các sản phẩm BIM. Thư viện này vẫn còn hơi ít nhưng những thứ cơ bản đã có sẵn cho một nguồn tài nguyên hữu ích.

RevitComponents Một vài components miễn phí và đặc biệt mạnh về đồ nội thất.

Revit City : Trang web này đã vận hành được khá lâu và có hơn 1000’s components để tải về. Bạn cần phải đăng ký để có thể download chúng.

TurboSquid This Website này chia sẻ các components trả phí nhưng cũng có một số ít là miễn phí. TurboSquid có một hệ thống chứng chỉ cho Revit mà sẽ đảm bảo các components đáp ứng được các tiêu chuẩn tối thiểu. Hãy so sánh giá tiền với thời gian mà bạn có thể bỏ ra để dựng hình các component này.

Bimstore : Bimestore có một thư viện nội dung BIM của các nhà sản xuất với định dạng cho Revit, Microstation và ArchiCAD. Bạn có thể download hoàn toàn miễn phí. Bạn sẽ cần phải đăng ký trên trang web trước. Họ cũng có một bài hướng dẫn tuyệt vời cho việc tạo ra các đối tượng BIM.

CAD Notes Một trang web rất hữu ích được duy trì bởi Edwin Prakoso về tất cả mọi thứ liên quan tới AutoCAD, Microstation và Revit.

Polantis : Polantis là một thư viện BIM miễn phí được tổ chức phân loại rất tuyệt vời, và đơn giản để sử dụng. Mặc dù thư viện của web nhỏ hơn các trang khác trong danh sách một chút, nhưng bạn sẽ rất dễ dàng tìm thấy những gì bạn đang cần.

SmartBim : SmartBim chia sẻ các mô hình sản phẩm với hơn 40.000 families types trong 10.000 đối tượng Revit. Cần một cái vòi phun nước? Có cả một danh mục riêng dành cho nó đấy. Một máy làm đá? Cũng có luôn! Một cái giường bệnh viện? Có tận 4 cái luôn nhé!

Friday, April 2, 2021

5 Câu hỏi trước khi bắt đầu lập tiến độ dự án

ĐTC - 5 Câu hỏi trước khi bắt đầu lập tiến độ dự án

5 Câu hỏi trước khi bắt đầu lập tiến độ dự án

Có thể bạn đã sẵn sàng để bắt đầu lập tiến độ cho 1 dự án của mình với các phần mềm lập tiến độ như Microsoft Project, Primavera, Open Plan.... Nhưng trước khi chuyển sang sử dụng phần mềm lập tiến độ dự án, chúng ta cần hiểu một vài điều về phần mềm. 

Phần mềm lập tiến độ dự án không phải là Excel, Google sheet hay bất kỳ phần mềm bảng tính nào khác. Tôi xin nhắc lại điều đó để nhấn mạnh, phần mềm lập tiến độ không phải là một bảng tính và không nên được sử dụng giống như một bảng tính. Nếu bạn định phát triển danh sách các công việc như trong bảng tính, thì phần mềm tốt nhất cho công việc này là Excel hoặc Google sheet. (Đối với 1 số bạn rất siêu về Excel thì vẫn có ngoại lệ :) )

Phần mềm tiến độ như Microsoft Project, Primavera, Open Plan... là các công cụ lập tiến độ rất phức tạp, sẽ lên lịch cho dự án của bạn một cách tuyệt vời miễn là bạn hiểu cách thức hoạt động và cách nhập dữ liệu thông tin. Điều này bao gồm việc hiểu cách nhập các nhiệm vụ/công việc mới, cách xây dựng hệ thống phân cấp như Cấu trúc phân chia công việc - WBS, cách nhập các mối liên hệ và trình tự thực hiện công việc. 
 1. Những gì cần phải được thực hiện trong dự án?
 2. Dự án sẽ kéo dài bao lâu?
 3. Các nhiệm vụ và công việc sẽ diễn ra theo trình tự nào?
 4. Khi nào công việc nên được thực hiện?
 5. Ai sẽ làm công việc?
Chúng ta cũng cần hiểu dự án để có thể tạo ra một mô hình tiến độ tốt. Bảng tiến độ mà chúng ta tạo sẽ là một đại diện đơn giản của dự án mà chúng ta sẽ thực hiện. Đó là lý do tại sao chúng ta phải tự hỏi bản thân và nhóm dự án của chúng ta một số câu hỏi về dự án mà chúng ta đang chuẩn bị lập tiến độ. Làm điều này có thể giúp tránh một số đau đầu sau này khi chúng ta làm việc trên tiến độ dự án của mình.

Các câu hỏi về Tiến độ dự án để bạn tự hỏi bản thân và nhóm dự án của bạn

Những gì cần phải được thực hiện trong dự án?
Điều này có nghĩa là chúng ta cần tạo ra một danh sách nhiệm vụ và các sản phẩm được bàn giao. Bạn có thể suy nghĩ điều này trên bảng tính như Excel hay Google sheet (nếu bạn muốn) trước khi chúng ta nhập thông tin vào phần mềm tiến độ dự án như Microsoft Project. Chúng ta cũng có thể chọn nhập chúng trực tiếp vào công cụ lập lịch nếu chúng ta muốn.

Dự án sẽ kéo dài trong bao lâu?
Đây là điểm để chúng ta bắt đầu cho những ước tính thời lượng và công việc (nếu quá tải tài nguyên)

Các nhiệm vụ và công việc sẽ diễn ra theo trình tự nào?
Đây là nơi chúng ta phát triển các chiến lược về cách chúng ta sẽ thêm logic mạng và mối liên hệ giữa các nhiệm vụ, công việc của chúng ta.

Khi nào công việc nên được thực hiện?
Đặt câu hỏi này có thể đưa ra một cuộc thảo luận về sự phụ thuộc của nhiệm vụ, lịch, thời hạn, ràng buộc và đường cơ sở (baseline).

Ai sẽ làm công việc?
Cần có 1 cuộc thảo luận về các nguồn lực cần sử dụng cho dự án và cách phân giao nguồn lực cho các nhiệm vụ.

Khi 5 câu hỏi này đã được trả lời, ĐTC tin rằng chúng ta sẽ có thể thêm thông tin vào phần mềm lập kế hoạch để tạo lịch trình dự án của chúng ta 1 cách dễ dàng. Nếu tiến độ dự án được lập với những câu trả lời đầy đủ và công cụ phù hợp thì chúng ta sẽ dễ dàng trả lời cho các câu hỏi của khách hàng chúng ta vì chúng ta sẽ biết khi nào dự án sẽ bắt đầu và khi nào dự kiến​​/dự báo kết thúc. Chúng ta cũng có thể có câu trả lời dễ dàng cho câu hỏi chúng ta có thể tốn bao nhiêu chi phí để hoàn thành dự án nếu chúng ta đã nạp đầy đủ tài nguyên vào lịch trình của mình.

Bây giờ chúng ta đã có tất cả dữ liệu chúng ta cần để bắt đầu tạo lịch trình dự án. Phần còn lại là chúng ta lựa chọn công cụ để triển khai nó. Bạn có thể tham khảo các công cụ chuyên dụng để lập và quản lý tiến độ dự án phổ biến hàng đầu thế giới như MS Project, Primavera, Open plan... để có thể phản ánh được toàn bộ câu trả lời của 5 câu hỏi trên.


Keyword search:
- lập tiến độ dự án
- 5 câu hỏi để bắt đầu 1 tiến độ dự án
- cần gì cho 1 tiến độ dự án
- tư duy lập tiến độ dự án

--------------
KHÓA HỌC MICROSOFT PROJECT SẮP KHAI GIẢNG

Wednesday, March 24, 2021

Quyết định số 65 của BXD năm 2021 về suất vốn đầu tư xây dựng công trình

ĐTC - Quyết định số 65 của BXD năm 2021 về suất vốn đầu tư xây dựng công trìnhNgày 20/01/2021, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 65/QĐ-BXD về Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2020 do Bộ Xây dựng ban hành.

Thông tin tổng quản về Quyết định 65/QĐ-BXD

 • Số hiệu: 65/QĐ-BXD
 • Loại văn bản: Quyết định
 • Lĩnh vực, ngành: Xây dựng - Đô thị
 • Nơi ban hành: Bộ Xây dựng
 • Người ký: Lê Quang Hùng
 • Ngày ban hành: 20/01/2021
 • Ngày hiệu lực: 20/01/2021
Download Quyết định 65/QĐ-BXD về Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2020 TẠI ĐÂY
-------------------


MỤC LỤC

PHẦN 1: THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

PHẦN 2: SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

CHƯƠNG I: SUẤT VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG


1 CÔNG TRÌNH NHÀ Ở

2 CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG


2.1 CÔNG TRÌNH GIÁO DỤC

2.1.1 Nhà trẻ, trường mẫu giáo

2.1.2 Trường phổ thông các cấp

2.1.3 Trường đại học, học viện, cao đẳng, trường trung học chuyên nghiệp, trường nghiệp vụ.

2.2 CÔNG TRÌNH Y TẾ

2.2.1 Công trình bệnh viện đa khoa

2.2.2 Công trình bệnh viện trọng điểm tuyến Trung ương

2.3 CÔNG TRÌNH THỂ THAO

2.3.1 Sân vận động

2.3.2 Nhà thi đấu, tập luyện

2.3.3 Công trình thể thao khác

2.4 CÔNG TRÌNH VĂN HÓA

2.4.1 Nhà hát, rạp chiếu phim

2.4.2 Bảo tàng, thư viện, triển lãm

2.5 CÔNG TRÌNH ĐA NĂNG

2.6 KHÁCH SẠN

2.7 TRỤ SỞ CƠ QUAN, VĂN PHÒNG LÀM VIỆC

CHƯƠNG II: SUẤT VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP

1 CÔNG TRÌNH SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG

1.1 NHÀ MÁY SẢN XUẤT XI MĂNG

1.2 NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH ỐP

1.3 NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH, NGÓI ĐẤT SÉT NUNG

1.4 NHÀ MÁY SẢN XUẤT SỨ VỆ SINH

1.5 NHÀ MÁY SẢN XUẤT KÍNH XÂY DỰNG

1.6 NHÀ MÁY SẢN XUẤT HỖN HỢP BÊ TÔNG VÀ CẤU KIỆN BÊ TÔNG

1.7 NHÀ MÁY SẢN XUẤT VẬT LIỆU CHỊU LỬA

2 CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ

2.1 KHO XĂNG DẦU

3 CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP NẶNG

3.1 NHÀ MÁY LUYỆN KIM

4 CÔNG TRÌNH NĂNG LƯỢNG

4.1 CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN

4.2 CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN

4.3 ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM BIẾN ÁP

4.3.1 Đường dây tải điện

4.3.2 Đường dây cáp điện hạ thế 0,4 kV

4.3.3 Đường dây tải điện trên không 220 KV

4.3.4 Công trình đường cáp điện ngầm khu vực thành phố

4.3.5 Trạm biến áp

4.3.6 Công trình trạm biến áp ngoài trời 220KV

5 CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP NHẸ

5.1 CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM

5.1.1 Kho đông lạnh

5.1.2 Nhà máy sản xuất bia, nước giải khát

5.1.3 Nhà máy xay xát và các nhà máy chế biến nông sản khác

5.2 CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP NHẸ CÒN LẠI

5.2.1 Nhà máy sản xuất các sản phẩm may

6 CÔNG TRÌNH NHÀ XƯỞNG VÀ KHO CHUYÊN DỤNG

CHƯƠNG III: SUẤT VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT

1 CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC

2 CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU CÔNG NGHIỆP, KHU ĐÔ THỊ

3 CÔNG TRÌNH THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG


3.1 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TRUYỀN DẪN VI BA

3.2 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TRUYỀN DẪN QUANG

3.3 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TRUY NHẬP DẪN QUANG

3.4 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TRUY NHẬP THOẠI VÀ INTERNET

3.5 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ VSAT

3.6 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ PHỤ TRỢ

3.7 CÔNG TRÌNH ĐÀI, TRẠM PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH

3.8 CÔNG TRÌNH ĐÀI, TRẠM THU PHÁT SÓNG PHÁT THANH

3.9 CÔNG TRÌNH TRẠM BTS

CHƯƠNG IV: SUẤT VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

1 CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ

1.1 ĐƯỜNG Ô TÔ CAO TỐC

1.2 ĐƯỜNG Ô TÔ

2 ĐƯỜNG SẮT

3 CÔNG TRÌNH CẦU ĐƯỜNG BỘ


3.1 CÔNG TRÌNH CẦU ĐƯỜNG BỘ, CẦU BỘ HÀNH

3.2 CÔNG TRÌNH CẦU ĐƯỜNG SẮT

CHƯƠNG V: SUẤT VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI


PHẦN 3: GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH

CHƯƠNG I: GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG

1 CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG


1.1 CÔNG TRÌNH THỂ THAO

CHƯƠNG II: GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP

1 CÔNG TRÌNH NĂNG LƯỢNG


1.1 ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM BIẾN ÁP

1.1.1 Công trình trạm biến áp 220kV

1.1.2 Công trình trạm biến áp 110kV

CHƯƠNG III: GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT

1 XÂY DỰNG TUYẾN ỐNG CẤP NƯỚC

2 XÂY DỰNG TUYẾN CỐNG THOÁT NƯỚC MƯA

3 XÂY DỰNG TUYẾN CỐNG THOÁT NƯỚC THẢI

4 CÔNG TRÌNH THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG


4.1 XÂY DỰNG TUYẾN CÁP ĐỒNG

4.2 XÂY DỰNG TUYẾN CÁP QUANG

4.3 XÂY DỰNG TUYẾN CỘT ĐỂ TREO CÁP THÔNG TIN

4.4 XÂY DỰNG TUYẾN CỐNG, BỂ ĐỂ KÉO CÁP THÔNG TIN

CHƯƠNG III: GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

1 CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ


1.1 ĐƯỜNG Ô TÔ CAO TỐC

1.2 ĐƯỜNG Ô TÔ

CÔNG TRÌNH CẦU ĐƯỜNG BỘ

2 CÔNG TRÌNH SÂN BAY

PHẦN 4: HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH VÙNG KHI ÁP DỤNG SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH

Từ khóa tìm kiếm:
- suất vốn đầu tư 2021
- quyết định 65 Bộ xây dựng
- suất vốn đầu tư xây dựng mới nhất

Friday, March 5, 2021

Những bài học đắt giá chiêm nghiệm từ cuốn sách Nhà giả kim

ĐTC - Những bài học đắt giá chiêm nghiệm từ cuốn sách Nhà giả kim

Những bài học đắt giá chiêm nghiệm từ cuốn sách Nhà giả kim


Nhà giả kim - Một cuốn sách hay, nhiều bài học ý nghĩa, truyền động lực mạnh mẽ. Có thể với nhiều người, cuốn sách NHÀ GIẢ KIM này thật nhảm nhí, nội dung vớ vẩn vì câu chuyện loanh quanh. Nhưng thực ra nếu bạn thưc sự đọc nó, chiêm nghiệm nó thì bạn sẽ nhận ra được rất nhiều bài học quý giá, mặc dù nó rất đơn giản. Hãy xem những bài học chiêm nghiệm từ cuốn sách Nhà giả kim mà ĐTC chia sẻ ở cuốn sách này nhé. Có thể bạn sẽ tò mò và muốn sở hữu nó.
Link đặt sách trên Shoope: TẠI ĐÂY
Link silde chia sẻ: TẠI ĐÂY

Thursday, February 25, 2021

5 Bí quyết tạo dựng thương hiệu cá nhân

 ĐTC - 5 Bí quyết tạo dựng thương hiệu cá nhân

Thương hiệu cá nhân là gì? 
Tại sao cần thương hiệu cá nhân?
Tại sao rất nhiều người giỏi nhưng lại không ai biết tới? 

5 Bí quyết chia sẻ trong video này sẽ chia sẻ với bạn 1 vài ý tưởng để bạn có thể tạo dựng thương hiệu cá nhân tốt hơn mỗi ngày. Để từ đó bạn có thể tạo ra nhiều giá trị hơn cho cá nhân và cộng đồng. 

Link đặt sách: Tạo dựng thương hiệu cá nhân (tại đây https://shorten.asia/UWuK45Ws​)


Tham gia cộng đồng MKT để chia sẻ giá trị và tạo dựng thương hiệu cá nhân của bạn:


VÉ EARLY BIRD - SIÊU ƯU ĐÃI

 


Gửi câu hỏi cho ĐTC

Name

Email *

Message *