Tìm nội dung trên Blog

Thứ Bảy, 16 tháng 7, 2016

CÁC LOẠI RÀNG BUỘC CÔNG VIỆC TRONG MS PROJECT

ĐTC - Các loại ràng buộc công việc trong Ms Project (Constraint Type)

Mỗi công việc trong dự án đều có 1 ràng buộc đi kèm về mặt thời gian, cụ thể là ngày bắt đầu, hoặc ngày kết thúc. Để xem hoặc khai báo các loại ràng buộ này cho công việc, chúng ta thực hiện như sau: click đúp vào công việc để bật hộp thoại Task Information, chọn thẻ Advanced để tới lựa chọn các loại ràng buộc cho công việc (Constraint type)
Các loại ràng buộc công việc trong ms project
Các loại ràng buộc công việc trong ms project (Constraint type)
MS Project chia các ràng buộc ra làm 3 nhóm:
+/ Ràng buộc linh động (Flexible): Là ràng buộc không rõ ràng về mặt thời gian, ví dụ như: sớm nhất có thể, muộn nhất có thể…..
+/ Ràng buộc không linh động (Inflexible): Là ràng buộc cố định ngày bắt đầu hoặc kết thúc của 1 công việc. Ví dụ, công việc X phải được bắt đầu vào ngày 11/5/2010….
+/ Ràng buộc bán linh động (Semi-Flexible): Là ràng buộc “không chặt” trên ngày bắt đầu hoặc ngày kết thúc của công việc. Ví dụ, công việc X phải hoàn thành trước ngày 12/2/2010….


Thể loại
Tên Constranit
Ý nghĩa
Flexible
As Soon As Possible
Project sẽ lên lịch để công việc(task) bắt đầu sớm nhất có thể. Đây là ràng buộc của tất cả các task khi vừa được tạo ra từ ngày bắt đầu dự án. Không có ràng buộc thời gian cụ thể cho loại này.
As Late As Possible
Project  sẽ lên lịch để công việc(task) bắt đầu muộn nhất có thể. Đây là ràng buộc của tất cả các task khi vừa được tạo ra từ ngày kết thúc dự án. Không có ràng buộc thời gian cụ thể cho loại này.

Semi-flexible
Start No Earlier Than
Project sẽ lên lịch để bắt đầu công việc sau (hoặc bằng) 1 ngày nào đó được chỉ định trước. Sử dụng loại ràng buộc này để đảm bảo công việc không bắt đầu trước 1 mốc thời gian nào đó.
Start No Later Than
Project sẽ lên lịch để bắt đầu công việc trước (hoặc bằng) 1 ngày nào đó được chỉ định trước. Sử dụng loại ràng buộc này để đảm bảo công việc không bắt đầu sau 1 mốc thời gian nào đó.
Finish No Earlier Than
Project sẽ lên lịch để kết thúc công việc sau (hoặc bằng) 1 ngày nào đó được chỉ định trước. Sử dụng loại ràng buộc này để đảm bảo công việc không kết thúc  trước 1 mốc thời gian nào đó.
Finish No Later Than
Project sẽ lên lịch để kết thúc công việc trước (hoặc bằng) 1 ngày nào đó được chỉ định trước. Sử dụng loại ràng buộc này để đảm bảo công việc không kết thúc  trước 1 mốc thời gian nào đó.
Inflexible
Must Start On
Project sẽ lên lịch cho 1 công việc bắt đầu vào 1 ngày nào đó. Sử dụng loại ràng buộc này để đảm bảo 1 công việc nào đó bắt đầu chính xác vào 1 ngày xác định.
Must Finish On
Project sẽ lên lịch cho 1 công việc kết thúc vào 1 ngày chính xác nào đó.

--------------------------
KHÓA HỌC LẬP TIẾN ĐỘ CĂN BẢN VỚI MS PROJECT

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Gửi câu hỏi cho ĐTC

Tên

Email *

Thông báo *

MUA/ LẮP ĐẶT CAMERA WIFI EZVIZ CHỌN NGAY