Tìm nội dung trên Blog

Thứ Năm, 4 tháng 8, 2016

Định nghĩa dự án theo chuẩn PMBOK

ĐTC- Định nghĩa dự án

ĐTC - Định nghĩa dự án theo chuẩn PMBOK

Điềm giống nhau giữa các hoạt động - vận hành và các dự án
Các tổ chức thực hiện công việc của mình. Công việc nói chung liên quan đến các hoạt động - vận hành hoặc các dự án, mặc dù hai thứ này có thể đan xen với nhau. Các hoạt động vận hành và các dự án có nhiều điều chung, ví dụ:
  • Do con người thực hiện
  • Bị hạn chế bởi các nguồn lực
  • Được lập kế hoạch, được thực thi và bị kiểm soát
Điểm khác nhau giữa hoạt động - vận hành và các dự án
Điểm khác nhau cơ bản giữa các hoạt động - vận hành và các dự án là các hoạt động - vận hành thì tiếp diễn và lặp lại trong khi các dự án thì có tính tạm thời và duy nhất. Vì vậy một dự án có thể được định nghĩa theo đặc điểm phân biệt nó - Dự án là một nỗ lực tạm thời được thực hiện để tạo ra một sản phẩm hoặc một dịch vụ duy nhất.
Một số ví dụ về dự án:
  • Phát triển một sản phẩm, hoặc một dịch vụ mới
  • Xây dựng một tòa nhà hoặc một trung tâm thương mại
  • Thiết kế một phương tiện giao thông mới
  • Thiết kế một công nghệ thi công mới
  • ...
Tạm thời: có nghĩa là mỗi dự án đều có điểm bắt đầu và kết thúc xác định.
ĐTC - Tính tạm thời của dự án
Dự án kết thúc khi mà các mục tiêu của nó đạt được, hoặc khi trở nên rõ ràng là các mục tiêu của dự án sẽ không hoặc không thể đạt được và dự án sẽ chấm dứt. Tạm thời không có nghĩa là thời hạn thực hiện ngắn; nhiều dự án kéo dài hàng năm hoặc nhiều năm. Tuy nhiên trong mọi trường hợp dự án luôn có một độ dài xác định và không phải là những cố gắng tiếp diễn liên tục. Hơn nữa hầu hết các dự án được thực hiện để tạo ra một kết quả kéo dài. 

Sản phẩm hoặc dịch vụ duy nhất: Các dự án liên quan đến việc làm gì đó chưa từng làm trước đây và do vậy là duy nhất. 
ĐTC- Sản phẩm hoặc dịch vụ duy nhất
Một sản phẩm hoặc dịch vụ vẫn có thể duy nhất khi loại sản phẩm hoặc dịch vụ đó thuộc nhóm lớn. Sự hiện diện của các yếu tố lặp lại không làm thay đổi tính duy nhất căn bản của toàn bộ nỗ lực. Ví dụ: Một dự án phát triển bất động sản có thể bao gồm hàng tram đơn vị cá nhân. Bởi vì sản phẩm của mỗi dự án là duy nhất, các đặc điểm để phân biệt sản phẩm dịch vụ phải được liên tục chi tiết hóa.

Sau khi tìm hiểu xong về Khái niệm dự án ở trên, bạn hãy comment 1 vài dự án mà bạn đã thực hiện phía dưới bài viết này nhé. Hãy tương tác với ĐTC, có như thế chúng ta mới cùng nhau phát triển được. OK, HÃY COMMENT phía dưới bạn nhé.


Google Account Video Purchases Việt Nam

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Gửi câu hỏi cho ĐTC

Tên

Email *

Thông báo *

MUA/ LẮP ĐẶT CAMERA WIFI EZVIZ CHỌN NGAY