Tìm nội dung trên Blog

Monday, February 18, 2019

Đo bóc khối lượng công trình hiệu quả với BIM

ĐTC - Đo bóc khối lượng công trình hiệu quả với BIM

Trong bài viết này ĐTC sẽ chia sẻ với bạn 2 bài báo cáo khoa học được đăng trên tạp trí Khoa học công nghệ của ĐH Duy Tân:
Ứng dụng mô hình thông tin xây dựng (BIM) vào việc đo bóc khối lượng công trình xây dựng của Hồ Văn Võ Sĩ, Hoàng Nhật Đức, Vũ Duy Thắng, Nguyễn Thị Bích Thủy
Link TẠI ĐÂY

Nâng cao hiệu quả của công tác đo bóc khối lượng công trình xây dựng với mô hình thông tin xây dựng (BIM) của Hồ Văn Võ Sĩ, Hoàng Nhật Đức, Nguyễn Thị Thanh.
Link TẠI ĐÂY

Từ khóa tìm kiếm:
- đo bóc khối lượng công trình với BIM
- ứng dụng BIM trong đo bóc khối lượng công trình
- construction quantity take off

0 nhận xét:

Post a Comment

Gửi câu hỏi cho ĐTC

Name

Email *

Message *

LẮP CAMERA VÀO NGAY GROUP