Tìm nội dung trên Blog

Khóa học Navisworks manage

KHÓA HỌC NAVISWORKS MANAGE


Mục đích khóa học Navisworks manage: Cung cấp cho học viên cách sử dụng phần mềm naviswork, cách kiểm tra va chạm giữa các bộ môn, quản lý báo cáo và tạo báo cáo trong navisworks, phối hợp chỉnh sửa va chạm giữa các bộ môn, cách tạo video trong Navisworks.

Chương trình đào tạo Navisworks bao gồm các nội dung sau:
Giới thiệu chung về Navisworks
Files and File Types
Các thao tác với mô hình
Cây thư mục Selection Tree, Set…
Viewpoints, Animations, Sections, Timeliner…
Simulation trong Navisworks
Hướng dẫn Append Files từ Autodesk Revit
Tạo các Selection Set
Tạo các Animations
Thực hành Animations + Section
Thực hành Animations + View, Viewpoints
Thực hành Animations + Timeliner
Clash Detection trong Navisworks
Find Items
Quản lý đối tượng theo Disciplines (Architecture, Structure, MEP)
Tạo các Clash Tests
Redline, Comment…
Xuất Viewpoints, xml, html…
Clash Report trong Navisworks
Tạo các báo cáo xung đột theo giai đoạn, gói thầu thi công…
Tạo Clash Matrix
Tạo Clash Chart

Giáo viên phụ trách khóa học Navisworks Manage: Đàm Tài Cap

Kết thúc khóa học Navisworks Manage, học viên có khả năng quản lý, tìm kiếm các xung đột giữa các bộ môn (kết cấu, kiến trúc, điện, nước, điều hòa,...). Học viên có thể tích hợp tiến độ thi công, import tiến độ thi công từ MS Project sang Navisworks. Học viên có thể tạo các video mô phỏng quá trình thi công theo tiến độ thi công đã được tích hợp vào.

Khóa học Navisworks được tổ chức Online, do đó bạn có thể đăng ký học bất cứ lúc nào.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Gửi câu hỏi cho ĐTC

Tên

Email *

Thông báo *

MUA/ LẮP ĐẶT CAMERA WIFI EZVIZ CHỌN NGAY