Tìm nội dung trên Blog

Sunday, June 26, 2016

Thiết lập thông tin dự án trong MICROSOFT PROJECT

Thiết lập thông tin dự án là việc làm đơn giản và phải được thực hiện đầu tiên khi bắt đầu lập tiến độ bằng Microsoft Project
Dưới đây là 2 phần thiết lập căn bản cho thông tin dự án chúng ta phải thực hiện:

1/ File/ Info/ Project Infomation/ Advanced Properties
Nhập tên dự án, người quản lý, công ty…để dễ quản lý sau này

2/ Project/ Project Infomation

Khai báo ngày bắt đầu – Start date (hoặc kết thúc – Finish date) dự kiến của dự án.
Chọn ngày hiện hành trong Current date (mặc định lấy bằng ngày của máy tính, có thể chọn bằng ngày khác.
Chọn loại lịch áp dụng cho dự án trong Calendar 
Google Account Video Purchases Việt Nam

0 nhận xét:

Post a Comment

KHÓA HỌC SẮP KHAI GIẢNG
Gửi câu hỏi cho ĐTC

Name

Email *

Message *