Tìm nội dung trên Blog

Thứ Tư, 27 tháng 7, 2016

Xem mối liên hệ công việc trong Ms Project

ĐTC-Xem mối liên hệ công việc trong Ms Project

ĐTC - Xem mối liên hệ công việc trong Ms Project

Khi lập tiến độ chúng ta thiết lập quan hệ cho các công tác, do không bao quát hết hoặc do sơ xuất chúng ta đã tạo ra các mối quan hệ không phù hợp cho các công tác và từ đó dẫn tới việc tiến độ chúng ta lập ra không hợp lý. Do đó chúng ta phải kiểm tra lại các mối quan hệ công việc và điều chỉnh chúng hợp lý để xử lý các xung đột về tiến độ có thể xảy ra.

Để xem mối liên hệ của một công việc với các công việc khác ta có 2 lựa chọn:
- Xem các công tác trước 
- Xem đồng thời cả công tác trước và công tác sau
a) Xem các công tác trước
Click công việc, xuất hiện Task Information chọn Predecessors
Như hình minh họa: Công tác GCLD Cốp pha móng có công tác liền trước là Đổ bê tông lót móng

b) Xem đồng thời cả công tác trước và công tác sau
Để xem đồng thời cả công tác đứng trước và đứng sau một công tác bạn Click chuột phải vào phần sơ đồ ngang, chọn Splits sau đó click chuột phải vào phần bên trái của khung Split vừa bật chọn More view/ Relationship Diagram
Lựu chọn khung nhìn Relationship Diagram
Lựu chọn khung nhìn Relationship Diagram
Khi đó bạn sẽ thấy cũng với Công tác GCLD Cốp pha móng sẽ quan sát được công việc liên trước và công việc liên sau của nó
Quan sát đồng thời cả công việc liền trước và công việc liền sau
Quan sát đồng thời cả công việc liền trước và công việc liền sau
Việc xem được mối liên hệ công việc trong ms project giúp chúng ta có cái nhìn tổng quan hơn về công việc trong tổng thể dự án. Từ đó chúng ta có thể điều chỉnh sao cho chúng phù hợp với thực tế dự án và kỳ vọng đặt ra ban đầu.

1 nhận xét:

Gửi câu hỏi cho ĐTC

Tên

Email *

Thông báo *

MUA/ LẮP ĐẶT CAMERA WIFI EZVIZ CHỌN NGAY