Tìm nội dung trên Blog

Nhà đẹp mà không dùng Smart Home là có lỗi!

 

Saturday, December 3, 2016

8 Giá trị cốt lõi của người làm quản lý dự án - Infographic

ĐTC - 8 Giá trị cốt lõi của người làm quản lý dự án 

ĐTC- 8 Giá trị cốt lõi của người làm quản lý dự án  Cover

Theo một báo cáo của PMI, gần 16 triệu vai trò quản lý dự án mới sẽ được tạo ra trên toàn thế giới trong bảy ngành công nghiệp dự án chuyên sâu như: sản xuất, xây dựng, dầu khí, dịch vụ kinh doanh, tài chính, bảo hiểm, dịch vụ thông tin và tiện ích. 
Tuy nhiên, chỉ những cá nhân với các kỹ năng và kinh nghiệm mới có thể tạo ra giá trị và có được mức thu nhập cao.
8 Giá trị cốt lõi của người làm quản lý dự án cần có được lập thành Infographic dưới đây:

ĐTC-8 Giá trị cốt lõi của người làm quản lý dự án - Infographic
8 Giá trị cốt lõi của người làm quản lý dự án - Infographic

Google Account Video Purchases Việt Nam

0 nhận xét:

Post a Comment

Gửi câu hỏi cho ĐTC

Name

Email *

Message *

Click để Tham gia & Khám phá