Tìm nội dung trên Blog

Thứ Năm, 21 tháng 9, 2017

Phân loại các mối ràng buộc công việc trong MS Project

ĐTC - Phân loại các mối ràng buộc công việc trong MS Project


Mỗi công việc mà chúng ta nhập vào trong Project đều có một số kiểu ràng buộc áp dụng tới nó. Một sự ràng buộc quyết định mức độ mà công việc có thể lên tiến độ lại hay không. Trong bài viết này ĐTC sẽ cùng bạn đi tìm hiểu các mối ràng buộc đó.Trong MS Project có 8 loại ràng buộc và được chia thành 3 nhóm như sau

3 Nhóm - 8 loại ràng buộc trong MS Project

Trong MS Project để thấy được 8 loại ràng buộc này chúng ta Click đúp chọn công việc bất kỳ để hiện bảng Task Information. Trong thẻ Advance chọn list Constrain Type để xem 8 loại ràng buộc.

- Ràng buộc linh hoạt: Project có thể thay đổi ngày bắt đầu và kết thúc của một công việc. Loại ràng buộc mặc định trong Project là công việc bắt đầu càng sớm càng tốt. Loại ràng buộc này được gọi là As Soon As Possible hoặc là ASAP cho ngắn. Trong ràng buộc linh hoạt không có ngày bị ràng buộc. MS Project không hiển thị bất kỳ chỉ thị đặc biệt nào trong cột chỉ số ID cho các công việc có ràng buộc linh hoạt. - Ràng buộc không linh hoạt: Một công việc phải bắt đầu hoặc kết thúc vào một ngày nhất định. Ví dụ, bạn có thể chỉ định một công việc phải kết thúc vào ngày 11/09/2017. Ràng buộc không linh hoạt đôi khi được gọi là ràng buộc cứng. Khi một ràng buộc không linh hoạt được áp dụng cho một công việc, MS Project sẽ hiển thị một chỉ thị đặc biệt trong cột chỉ số ID. Bạn có thể di chuyển con trỏ chuột đến chỉ thị đó và các chi tiết của ràng buộc không linh hoạt sẽ xuất hiện trong một ScreenTip. 

- Ràng buộc bán linh hoạt: Một công việc có một giới hạn về ngày bắt đầu hay kết thúc. Tuy nhiên, trong phạm vi giới hạn đó, MS Project có sự linh hoạt về tiến độ để thay đổi ngày bắt đầu hoặc kết thúc của một nhiệm vụ. Ví dụ, chúng ta có một công việc phải hoàn thành chậm nhất là ngày 20/10/2017. Tuy nhiên công việc này có thể hoàn thành trước ngày này. Ràng buộc bán linh hoạt đôi khi được gọi là ràng buộc mềm hoặc ràng buộc vừa phải. Khi một ràng buộc bán linh hoạt được áp dụng cho một công việc, MS Project sẽ hiển thị một chỉ thị đặc biệt trong các cột chỉ thị ID. 

Dưới đây là bảng chi tiết các mối ràng buộc trong MS Project (Constraint types), bạn hãy tìm hiểu kỹ trước khi có ý định sử dụng chúng:
Loại ràng buộc/ Constraint type
Tên ràng buộc/ Constraint name
Miểu tả/Description
Linh hoạt/
Flexible
As Late As Possible (ALAP)
Lên lịch cho nhiệm vụ càng muộn càng tốt với nhiệm vụ kết thúc trước khi dự án kết thúc và không trì hoãn các nhiệm vụ tiếp theo. Đây là ràng buộc mặc định cho các nhiệm vụ khi bạn lên lịch từ ngày kết thúc dự án. Không nhập ngày bắt đầu hoặc kết thúc nhiệm vụ với ràng buộc này.
Linh hoạt/
Flexible
As Soon As Possible (ASAP)
Lên lịch cho nhiệm vụ để bắt đầu càng sớm càng tốt. Đây là ràng buộc mặc định của MS Project cho các nhiệm vụ khi bạn lên lịch từ ngày bắt đầu dự án. Không nhập ngày bắt đầu hoặc ngày kết thúc với ràng buộc này.
Kém linh hoạt/ Semi-Flexible
Start No Earlier Than (SNET)
Lập lịch tác vụ để bắt đầu vào hoặc sau một ngày được chỉ định. Sử dụng ràng buộc này để đảm bảo rằng một tác vụ không bắt đầu trước một ngày được chỉ định.
Kém linh hoạt/ Semi-Flexible
Finish No Earlier Than (FNET)
Lập lịch tác vụ để hoàn thành vào hoặc sau một ngày được chỉ định. Sử dụng ràng buộc này để đảm bảo rằng một nhiệm vụ không hoàn thành trước một ngày nhất định.
Kém linh hoạt/ Semi-Flexible
Start No Later Than (SNLT)
Lập lịch tác vụ để bắt đầu vào hoặc trước một ngày được chỉ định. Sử dụng ràng buộc này để đảm bảo rằng một tác vụ không bắt đầu sau một ngày được chỉ định.
Kém linh hoạt/ Semi-Flexible
Finish No Later Than (FNLT)
Lập lịch tác vụ để hoàn thành vào hoặc trước một ngày được chỉ định. Sử dụng ràng buộc này để đảm bảo rằng một nhiệm vụ không hoàn thành sau một ngày nhất định.
Không linh hoạt/
Inflexible
Must Finish On (MFO)
Lên lịch tác vụ để hoàn thành vào một ngày nhất định. Đặt ngày kết thúc sớm, theo lịch trình và kết thúc muộn vào ngày bạn nhập và neo nhiệm vụ trong lịch biểu.
Không linh hoạt/
Inflexible
Must Start On (MSO)
Lên lịch tác vụ để bắt đầu vào một ngày nhất định. Đặt ngày bắt đầu sớm, theo lịch và muộn vào ngày bạn nhập và neo nhiệm vụ trong lịch biểu.

Xem thêm nội dung trong video sau:

Lưu ý: Khi làm việc với một công việc có Task mode dạng thủ công (Manually), chúng ta sẽ không thể thay đổi loại ràng buộc hoặc thiết lập một ngày bị ràng buộc cho nó. Nguyên nhân là do MS Project không nên tiến độ cho các công việc có Task mode là thủ công, do đó các ràng buộc không có hiệu lực. Key words:
- mối ràng buộc trong project
- constraint types in ms project
- phân loại ràng buộc trong project

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Gửi câu hỏi cho ĐTC

Tên

Email *

Thông báo *

MUA/ LẮP ĐẶT CAMERA WIFI EZVIZ CHỌN NGAY