Tìm nội dung trên Blog

Thứ Ba, 9 tháng 4, 2019

Văn bản hợp nhất 48/VBHN-VPQH năm 2018 Hợp nhất Luật xây dựng do văn phòng Quốc hội ban hành

ĐTC - VĂN BẢN HỢP NHẤT 48/VBHN-VPQH NĂM 2018 HỢP NHẤT LUẬT XÂY DỰNG DO VĂN PHÒNG QUỐC HỘI BAN HÀNH

HỢP NHẤT LUẬT XÂY DỰNG DO VĂN PHÒNG QUỐC HỘI BAN HÀNH

Trước đây chúng ta có:
- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015, được sửa đổi, bổ sung bởi:

- Luật số 03/2016/QH14 ngày 22/11/2016 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017;

- Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019.

Nay, Văn phòng quốc hội tiến hành hợp nhất để mọi người có thể thuận tiện trong việc tra cứu, áp dụng văn bản. Đặc biệt những người làm công tác hợp đồng xây dựng có thể đưa vào căn cứ cho phù hợp, cập nhật và thống nhất. ĐTC share để anh em cộng đông xây dựng cập nhất. Anh em share để các anh em khác cùng cập nhật nhé

Download: File word
Download: File Pdf

----------------

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Gửi câu hỏi cho ĐTC

Tên

Email *

Thông báo *

MUA/ LẮP ĐẶT CAMERA WIFI EZVIZ CHỌN NGAY