Tìm nội dung trên Blog

Thứ Tư, 8 tháng 1, 2020

Cập nhật Nghị định 68 và thông tư 09 trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

ĐTC - Cập nhật Nghị định 68 và thông tư 09 trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Cập nhật Nghị định 68 và thông tư 09 trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Nghị định 68/2019/NĐ-CP của chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng ban hành ngày 14/8/2019 (Nghị định này có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/10/2019) và được hướng dẫn theo thông tư 09/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng về quản lý chi phí đầu tư xây dựng ban hành ngày 26/12/2019 (thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2020 và thay thế Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016)


Có rất nhiều điểm mới trong nghị định 68 và thông tư 09 anh em làm quản lý, đặc biệt những người trực tiếp liên quan tới quản lý chi phí đầu tư xây dựng cần cập nhật.

Hãy dành thời gian download và tham khảo nhé.Nghị định 68/2019/NĐ-CP của chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng ban hành ngày 14/8/2019: DOWNLOAD

Thông tư 09/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng về quản lý chi phí đầu tư xây dựng ban hành ngày 26/12/2019: DOWNLOAD


Theo đó, so với Thông tư 06/2016/TT-BXD thì Thông tư 09 đã hướng dẫn chi tiết về “chi phí gián tiếp“ trong thành phần “chi phí xây dựng” của nội dung dự toán xây dựng.
Thay đổi này là phù hợp với quy định mới về thành phần các loại chi phí trong nội dung dự toán xây dựng tại Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/08/2019.
Cụ thể, chi phí gián tiếp trong thành phần “chi phí xây dựng” sẽ bao gồm:
- Chi phí chung: Chi phí quản lý chung của doanh nghiệp; chi phí quản lý, điều hành sản xuất tại công trường; chi phí bảo hiểm cho NLĐ do người sử dụng lao động nộp;
- Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công;
- Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế;
- Chi phí gián tiếp khác.

Hãy tham gia tham Group Facebook: 

để cùng nhau chia sẻ nhiều hơn về Nghị định 68/2019/NĐ-CP và Thông tư 09/2019/TT-BXD nhé.


Từ khóa tìm kiếm:
- so sánh nghị định 32 và nghị định 68
- những điểm mới của nghị định 68/2019/NĐ-CP
- hướng dẫn về quản lý chi phí đầu tư xây dựng mới nhất
Google Account Video Purchases Việt Nam

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Gửi câu hỏi cho ĐTC

Tên

Email *

Thông báo *

MUA/ LẮP ĐẶT CAMERA WIFI EZVIZ CHỌN NGAY