Tìm nội dung trên Blog

Thứ Sáu, 24 tháng 7, 2020

Khái niệm và vai trò của tiến độ dự án

ĐTC - Khái niệm và vai trò của tiến độ dự án

Tiến độ dự án (Project Schedule) là một trong những điều kiện ràng buộc chặt chẽ nhất và thường là nguồn gốc của các xung đột trong quá trình hoàn thành dự án.
Khái niệm và vai trò của tiến độ dự án

Tiến độ dự án (Project Schedule)
Tiến độ dự án là một cơ chế truyền đạt những nhiệm vụ/ công việc cần hoàn thành và phân bổ nguồn lực để hoàn thành các nhiệm vụ/ công việc đó trong khung thời gian cụ thể. Tiến độ dự án là một tài liệu thu thập tất cả những công việc cần thiết (Scope work) cần được thực hiện để bàn giao dự án đúng thời gian. (Theo Project Management)

Vai trò của tiến độ dự án
Tiến độ dự án là một trong những điều kiện ràng buộc chặt chẽ nhất và thường là nguồn gốc của các xung đột trong quá trình hoàn thành dự án. Lý do nằm ở chỗ thời gian là đại lượng dễ dàng đo lường và được ghi nhớ thường xuyên bởi các bên liên quan, hơn nữa còn có độ linh hoạt thấp nhất trong các ràng buộc của dự án.

Phạm vi và chi phí dự án có thể xê dịch và dự đoán tương đối so với thực tế. Tuy nhiên, tiến độ dự án lại có thể đo lường chính xác và một khi các mốc thời gian của dự án trôi đi, thì tiến độ công việc dự án buộc phải hoàn thành theo kế hoạch tại các mốc thời gian đó.

Chậm hoàn thành tiến độ dự án sẽ gây ra rất nhiều hậu quả như:
- Những tính toán về hiệu quả trước khi phê duyệt và triển khai dự án đầu tư đã trở thành không chính xác: có thể khi tính toán dự án trong điều kiện hoàn thành đúng tiến độ đưa công trình vào sử dụng thì dự án đó mới có hiệu quả và có khi có hiệu quả cao. Song do dự án kéo dài tiến độ nên thời điểm đưa vào sử dụng đã muộn hơn so với kế hoạch nên kết quả ở giai đoạn sử dụng sản phẩm đã giảm, hiệu quả giảm.

- Càng kéo dài tiến độ dự án bao nhiêu thì càng phát sinh thêm nhiều loại chi phí do phát sinh thêm công việc cũng như tăng chi phí do giá cả các nguồn lực đầu vào tăng. Dù đứng ở vai tro chủ đầu tư hay nhà thầu thi công thì việc chậm tiến độ cũng sẽ chịu thiệt hại.

- Càng kéo dài tiến độ dự án bao nhiêu thì chất lượng của sản phẩm/công trình do dự án đem lại càng có nguy cơ giảm bấy nhiêu.

- Việc chậm đưa kết quả dự án vào vận hành sẽ dẫn đến các công việc khác bị ảnh hưởng và chậm tiến độ theo. (Theo Giáo trình Kiểm soát, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân)

KHÓA HỌC 

0 nhận xét:

Gửi câu hỏi cho ĐTC

Tên

Email *

Thông báo *

MUA/ LẮP ĐẶT CAMERA WIFI EZVIZ CHỌN NGAY